Obavještenja

Obavijest o odbranama magistarskih i doktorskih radova

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr. Remzija Hurić-Bećirović branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorski rad studija pod naslovom:

'' Uloga i značaj ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u obrazovanju žena ".

Odbrana će se održati  dana 18. oktobra  2018. godine u 14 sati na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati doktorski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Malik Šljivo branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad studija pod naslovom:

''Institucija mehra u islamskoj pravnoj teoriji i praksi bosanskohercegovačkih muslimana od 1918. godine do danas".

Odbrana će se održati  dana 17. oktobra  2018. godine u 14 sati na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Alija Rahman branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad studija pod naslovom:

'' Imam el-Kasim ibn Firruh eš-Šatibi i njegov doprinos izučavanju kira'eta".

 

Odbrana će se održati  dana 24. oktobra  2018. godine u 14 sati na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Muamer Imamović  branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad studija pod naslovom:

'' Dobrobit životinja u islamskoj klasičnoj i zapadnoj klasičnoj etičkoj tradiciji ".

 

Odbrana će se održati  dana 25. oktobra  2018. godine u 14 sati na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Armin Harbaš branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom:

''Teorija džahilijjeta Sayyida Qutba''

Odbrana će se održati  dana  25. oktobra  2018. godine u 16 sati na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Amela Dedić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad studija pod naslovom:

''Običaji Roma muslimana u Bijeljini i Zenici''

Odbrana će se održati  dana    30. oktobra  2018. godine u 14 sati na  Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

«
»