Treći ciklus

  1. Vijeće doktorskog studija
  2. Doktorski studij
  3. Prijavne forme

Članovi Vijeća:

Prof. dr. Adnan Silajdžić (predsjednik Vijeća)
Prof. dr. Rešid Hafizović
Prof. dr Enes Karić
Prof. dr. Mehmed Kico
Prof. dr. Džemal Latić
Prof. dr. Zuhdija Hasanović
Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Ahmet Alibašić

Kontakt:

Prof. dr. Samir Beglerović (sekretar Vijeća)
Kontakt telefon/ fax: +387 33 251 029
E-mail adresa: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vijeće doktorskoga studija održava sjednice orijentirajući se prikupljenim materijalom za razmatranje.

Vijeće doktorskoga studija formirano je i otpočelo sa radom u akademskoj 2015./2016. godini. Doktorski studij izvodi se iz islamskih nauka: akaid, tefsir, hadis, fikh, islamska filozofija, islamska kultura i civilizacija, te religijska pedagogija. Studij traje tri godine, šest semestara, a vrednuje se sa 180 ECTS.

Prva dva semestra su opće naravi, a u trećemu semestru doktorandi biraju užu oblast iz koje namjeravaju prijaviti temu doktorskoga rada. U prvome i drugome semestru doktorandi slušaju zajedničke obavezne predmete i polažu ispite. Treći i četvrti semestar planirani su za slušanje nastave iz, ukupno, tri izborna predmeta, zatm polaganje ispita, te objavljivanje četiri znanstvena rada, odnosno dva rada i učestvovanje na dvije znanstvene konferencije.

U četvrtome semestru doktorandi brane sinopsis teme, te prijavljuju temu doktorskoga rada.

Izborne predmete, kandidat odabire u dogovoru sa svojim mentorom, koji mu se dodjeljuje u trećemu semestru doktorskoga studija, nakon doktorandovoga prijedloga.

Po uspješnome okončanju studija, kandidat stječe zvanje „doktora islamskih nauka“, sa navođenjem uže znanstvene oblasti u kojoj je radio doktorsku tezu.

O izvođenju nastave brine se Vijeće doktorskoga studija, koje odgovora Vijeću Fakulteta.

NA OVOME LINKU MOŽETE PREUZETI KOMPLETAN PLAN I PROGRAM (ELABORAT) DOKTORSKOGA STUDIJA (PDF)

1. Obrazac molbe studenata trećega semestra za odabir oblasti i mentora
- Obrazac molbe za odabir oblasti i mentora (LINK)

2. Prijavni materijal Vijeću doktorskog studija
- Sinopsis predlozene doktorske disertacije (LINK)
- Obrazac životopisa kandidata koji prijavljuju sinopsis za odbranu (LINK)
- Molba za pokretanje procedure odbrane Sinopsisa doktorskog rada (LINK)

3. Materijali za nastavnike i mentore
- Obrazac Godišnjega rasporeda studenta 13. i 14. semestra (LINK)
- Obrazac Izvještaja o održanoj nastavi (LINK)
- Obrazac Izvještaja Komisije sa odbrane sinopsisa (LINK)
- Obavijest o završetku doktorskog rada (U FAZI IZRADE!)

4. Posebni dokumenti
- Propozicije konačne verzije doktorskoga rada (U FAZI IZRADE!)
- Obrazac prve dvije stranice doktorskoga rada (U FAZI IZRADE!)

next
prev
«
»